Uncategorised

Skal du vælge en begravelse eller en bisættelse?

Der er mange, der taler om dem, som om de er én og samme ting. Men der er faktisk meget stor forskel på en begravelse og en bisættelse – og står du pludselig overfor at skulle tage afsked med en afdød person, der har stået dig nær, er det måske pludselig blevet relevant for dig at kende forskellen på de to.

Det er nemlig vigtigt, at du vælger den metode, som du mener, at den afdøde ville have sat størst pris på, hvis denne ikke selv har tilkendegivet det, før sin død.

Hvad sker der til en bisættelse?

Ved en bisættelse brændes den afdøde. Det betyder, at der finder en ceremoni sted i kirken, hvorefter den afdøde køres væk i en rustvogn. Kisten bæres ofte ud af de personer, der har stået den afdøde nærmest. Og ofte har man som pårørende mulighed for at lægge en rose eller anden blomst på kisten, mens den ligger i den åbne rustvogn.

Efter en periode kan der finde en mindre ceremoni sted, hvor urnen sættes i jorden. Her vil det ofte kun være de nærmeste, der deltager.

En bisættelse er ofte billigere end en begravelse blandt andet fordi, der kan vælges en billigere kiste.

Hvad er en begravelse?

En begravelse er dermed sagt oftere dyre at afholde, og derfor kan det godt betale sig at finde bedemænd som dem her. Der netop har synliggjort alle priser og sørget for, at de holdes helt i bund.

Ved en begravelse bæres den afdøde efter ceremonien af sine nærmeste pårørende ud af kirken og hen til det hul, som på forhånd er blevet gravet i jorden på den udvalgte gravplads. Herefter siges gerne et par ord, før kisten sænkes ned i hullet. En rose eller anden blomst kan her kastes ned på kisten, og der synges måske en sang.